Begroting

Overzicht structurele en incidentele baten en lasten

bedragen x € 1.000

Presentatie van het structurele begrotingssaldo

2024

2025

2026

2027

Saldo baten en lasten

8.170

11.302

1.545

3.470

Incidentele mutaties reserves:

- Onttrekking uit reserve

7.837

8.939

3.088

814

- Toevoeging aan reserve

12.130

16.398

1.633

1.197

Structurele mutaties reserves:

- Onttrekking uit reserve

891

992

2.030

2.045

- Toevoeging aan reserve

3.741

4.013

4.206

4.318

Incidentele baten en lasten:

- Incidentele baten

15.456

10.791

10.628

10.006

- Incidentele lasten

15.731

10.850

10.687

10.064

Structureel begrotingssaldo

1.301

881

882

872

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07