Bijlagen

Arbeidsgerelateerde kosten

bedragen x € 1.000

Arbeidsgerelateerde kosten

Loonsom

Overige kosten

Totaal

Cluster:

Directie

612

4

616

Beleidsontwikkeling

5.343

58

5.401

Ingenieursburo

3.341

55

3.395

Wijkbeheer

3.520

153

3.673

Vergunning en handhaving

2.554

56

2.611

Klant Contact Centrum

3.192

26

3.218

Uitvoering Sociaal Domein

6.136

54

6.190

Werkcorporatie

802

11

813

Advies

4.224

53

4.277

B&FPC

2.602

31

2.633

Interne Dienstverlening

3.316

44

3.360

Griffie

348

2

350

Totaal bestuursdienst en griffie

35.990

546

36.536

Burgemeester en wethouders

647

24

671

Gemeenteraadsleden

575

73

648

Totaal bestuursorganen

1.222

97

1.319

Totaal

37.213

642

37.855

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07