Bijlagen

Overzicht voorzieningen

bedragen x € 1.000

Stand van voorzieningen

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Pensioenen wethouders

4.649

4.649

4.649

4.649

4.649

4.649

Verlofsparen

18

18

18

18

18

18

Wachtgeld wethouders

438

179

57

-

-

-

Wegen, straten en pleinen

1.762

1.336

477

187

131

3

Gemeentelijke gebouwen

5.825

2.448

2.273

537

350

5

Museum Schokland

190

227

243

256

164

5

Onderhoud buitensport

122

122

122

122

122

122

Groot onderhoud Carillon

18

26

35

44

53

62

Renovatie riolering

3.422

2.457

1.758

1.154

1.034

722

Totaal

16.443

11.463

9.632

6.967

6.521

5.585

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07