Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen

1.

Gemeenschappelijke regelingen

Bestuur

1.1.

GR Veiligheidsregio Flevoland

Openbaar Lichaam

Algemeen & Dagelijks

1.2.

GR IJsselmeergroep

Openbaar Lichaam

Algemeen

1.3.

GR Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek

Openbaar Lichaam

Algemeen & Dagelijks

1.4.

GR GGD Flevoland

Openbaar Lichaam

Algemeen

2.

Vennootschappen en corporaties

% aandelen

2.1.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V

N.V.

0,04%

2.2.

Vitens N.V.

N.V.

0,56%

2.3.

Wadinko N.V.

N.V.

2,90%

2.4.

Huisvuilcentrale Noord-Holland N.V.

N.V.

1,87%

2.5.

Enexis Holding N.V.

N.V.

0,02%

2.6.

Werkcorporatie B.V.

B.V.

100,00%

2.7.

Technofonds Flevoland B.V.

B.V.

3,74%

2.8.1.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

B.V.

0,02%

2.8.2.

CSV Amsterdam B.V.

B.V.

0,02%

3.

Stichtingen en Verenigingen

n.v.t.

4.

Overige verbonden partijen

n.v.t.

5.

Organisaties met een bestuurlijk belang en een maatschappelijk of algemeen belang*

5.1.

VNG

Vereniging

Lid met stemrecht

5.2.

VNG Flevoland

Vereniging

Lid met stemrecht

*

Deze categorie is een aanbeveling van de Commissie BBV.

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07