Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Beleid lokale heffingen

Beleid lokale heffingen

Kostendekkende tarieven is het uitgangspunt
Alle heffingen waarbij de gebruiker betaalt voor een voorziening/dienst, zijn kostendekkend. Dat is het uitgangspunt van ons beleid. Het betekent dat de tarieven van de heffing zo afgestemd zijn dat de kosten ermee betaald kunnen worden.

Voor de OZB-tarieven is tot nu toe het beleid om de tarieven met maximaal de inflatiecorrectie te laten stijgen, voor zover deze de (rijks)macronorm niet overstijgt. Voor 2024 wordt uitsluiting gezocht bij het CPB, dit houdt in dat de OZB-tarieven stijgen met +3,9%. Deze aanpassing voeren we door nadat de uitkomsten van de jaarlijkse herwaardering bekend zijn. Voor de overige heffingen geldt dat er kostendekkende tarieven worden gehanteerd.

De formele vaststelling van tarieven voor 2024 vindt plaats bij het vaststellen van de belasting- en retributieverordeningen.

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07