Bijlagen

Algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

Taakveld

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0.5

Treasury

742

471

1.709

1.206

703

450

0.61

OZB woningen

6.135

6.338

6.902

6.902

6.902

6.902

0.62

OZB niet-woningen

6.490

6.792

7.325

7.325

7.325

7.325

0.64

Belasting overig

-

-

94

94

94

94

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

100.689

99.076

107.945

107.775

98.597

98.874

Totaal

114.055

112.677

123.975

123.302

113.621

113.645

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07