Bijlagen

Overzicht reserves

bedragen x € 1.000

Naam reserves

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

E004 Eigen kapitaal

20.250

20.250

20.250

20.250

20.250

Totaal algemene reserves

20.250

20.250

20.250

20.250

20.250

E239 Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

16

16

16

16

16

E242 Egalisatiereserve riolering

876

876

876

876

876

E247 Egalisatiereserve begraven

62

62

62

62

62

Totaal egalisatiereserves

954

954

954

954

954

E001 Reserve beleidsplan

38.419

42.549

44.965

44.620

45.779

E024 Reserve onderhoud uitbr Tollebeek

207

215

223

232

241

E026 Reserve vervanging bruggen

7.058

7.733

8.435

9.164

9.921

E029 Res Investeringsbudget Landelijk Gebied

289

289

289

289

289

E041 Res Ont. Fonds st. werkgelegenheid

217

165

172

178

185

E043 Res eu-co-financiering phasing-out progr

871

904

940

976

1.014

E070 Egalisatiereserve huisvesting onderwijs

745

745

745

745

745

E071 Res onderhoud en aanpassen gebouw

2.212

2.294

2.378

2.466

2.557

E072 Res onderh aanp Tollebeek/Nagele

141

153

165

177

189

E205 Reserve onderwijsachterstanden exc groei

150

156

162

169

175

E240 Res onderhoud/vervanging speelplaatsen

4

4

4

5

5

E244 Reserve optimaliseren afvalwatersysteem

19

19

19

19

19

E245 Reserve transitiegelden zuiderzeelijn

586

586

586

586

586

E265 Reserve startersleningen

1.654

1.654

1.654

1.654

1.654

E267 Duurzaam vervoer

3

3

3

3

3

E269 Reserve onderhoud wegen N50

671

671

671

671

671

E271 Reserve restauratie monumenten

165

171

178

185

192

E272 Reserve kerktorens

83

71

59

46

33

E273 Reserve duurzaamheidsleningen

690

690

690

690

690

E275 Hardware

23

23

23

23

23

E278 Reserve duurzame particuliere wvb Nagele

275

275

275

275

275

E280 Nog uit te voeren werkzaamheden

422

422

422

422

422

E281 Reserve blijverslening

300

300

300

300

300

E290 Reserve exploitatie poldertoren

220

229

238

247

257

E301 Algemene reserve grondexploitatie

14.104

13.341

12.829

12.321

12.118

E308 Reserve BKC

209

197

185

173

160

E310 Reserve sociaal Domein

1

1

1

1

1

E311 Reserve degeneratiekst glasvezelproject

335

335

335

335

335

E312 Afschrijvingsreserve De Stiepe

0

0

0

0

0

E313 Egalisatiereserve VIV

9.482

11.914

14.151

16.497

18.952

E314 Reserve sociaal economische ontwikkeling

146

146

146

146

146

E315 Reserve compensatie tekorten jeugdzorg

2.692

2.692

2.692

2.692

2.692

Totaal overige bestemmingsreserves

82.392

88.947

93.935

96.305

100.628

D001 AR Rotondes E'oord Centrum

1.199

1.127

1.055

984

912

D002 AR Rotonde Moerasandijviestraat

279

268

258

247

236

D003 AR Marknesserbrug

3.964

3.856

3.748

3.639

3.531

D004 AR Verkeerssituatie Europalaan

481

465

450

435

419

D005 AR Verkeersregelinstallaties

197

176

155

133

112

D006 AR Uitv. plan Speelplaatsen

307

282

253

224

195

D008 AR Cbs op de Wieken

0

0

0

0

0

D009 AR Cbs Op de Wieken OLP Tollebeek

0

0

0

0

0

D010 AR De Koperwiek OLP en meubilair

0

0

0

0

0

D011 AR Uitbreiding Groenhorstcollege PRO

496

463

430

397

364

D012 AR Groenhorstcollege OLP en meubilair

99

92

86

79

73

D013 AR Boni Mavo OLP en meubilair

48

45

42

38

35

D014 AR Rotonde Urkerweg/Scandinaviëlaan

256

242

229

215

202

D015 AR Loswallen Bant en Marknesse

119

114

110

106

102

D016 AR MFA Rutten

1.955

1.895

1.836

1.777

1.718

D017 AR Skatebaan

114

108

102

96

90

D018 AR Nagelerweg-Amsterdamweg-Randweg

239

231

223

215

207

D019 AR Lichtmasten

760

865

960

1.052

1.142

D020 AR Armaturen

515

563

607

647

681

D021 AR Olp en meubilair De Koperwiek

6

6

6

5

5

D022 AR Olp en meubilair Alb Schweitzerschool

13

12

11

10

9

D023 AR uitbreiding Kindvoorziening L'Geest

167

162

157

152

147

D024 AR dorpshuis de Bosfluiter Luttelgeest

594

570

547

523

500

D025 AR uitbreiding De Locomotief Triade

369

359

350

341

332

D026 AR dorpshuis de Marke Marknesse

752

733

715

696

677

D027 AR zwembad Bosbad

19.208

19.208

19.208

18.341

17.474

D028 AR renovatie Barak Emmeloord

191

183

175

167

159

D029 AR peuteropvang Triangel E'oord

92

92

90

88

85

D030 AR peuteropvang Marknesse

0

0

-4

-8

-11

D031 AR wegen

579

565

551

537

523

D032 AR Jongerencentrum de Klos

0

0

-8

-16

-25

D033 AR Reconstructie Leeuwenkruising

320

303

287

271

254

D034 AR Kinderopvang MFA Rutten

506

493

480

466

453

D035 AR Sport- en dorpshuis MFA Rutten

1.034

1.011

988

965

942

D036 AR bijdrage Rotonde Muntweg

0

0

0

0

0

D037 AR Duiker Rotonde Muntweg

0

0

0

0

0

D038 AR dr Jansencentrum

73

73

73

73

73

D039 AR Atletiekbaan

425

1.120

1.064

1.008

952

D040 rotonde Dukaat

0

0

0

0

0

D041 Infrastructuur Espelerlaan

500

480

460

440

420

D042 AR Devices

420

315

210

105

0

D043 AR tijdelijke stroom MFA Rutten

1

1

1

1

1

D044 AR Bermverharding erftoegangswegen

277

268

258

248

239

D045 AR Hybride vergaderen

41

37

33

29

25

D046 AR Revovatie Kadoelerbrug

0

400

6.500

6.338

6.175

D047 AR Pumptrackbaan

0

200

192

184

176

D048 AR Buurthuis De Brulboei Emmeloord

0

0

0

0

-11

D051 AR Peuteropvang en BSO Ens

0

0

-8

-16

-24

D052 AR Peuteropvang en BSO Bant

0

0

0

-4

-8

D605 AR VO-campus

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

Totaal afschrijvingsreserves

42.294

43.085

48.576

46.927

45.259

Totaal

145.889

153.235

163.714

164.436

167.091

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07