Bijlagen

Investeringen

bedragen x € 1.000

Omschrijving investeringen

2024

2025

2026

2027

(Voorbereiding) renovatie zwembad Bosbad

21.214

-

-

-

VO Campus

7.185

16.683

16.683

1.490

School Emmelhage

7.140

-

-

-

Onderwijsexpertisecentrum

2.530

-

-

-

Renovatie Mariabasisschool

450

-

-

-

Renovatie CBS De Zeester

554

-

-

-

Renovatie CBS Het Lichtschip

469

-

-

-

Renovatie CBS De Schalmei

396

-

-

-

Renovatie CBS De Planthof

587

-

-

-

Renovatie OBS De Driesprong

358

-

-

-

Renovatie OBS Roderik van Voorst

444

-

-

-

Renovatie OBS De Regenboog Ens

-

590

-

-

Renovatie SWS De Wending Bant

-

379

-

-

Renovatie RKBS De Horizon Ens

-

-

643

-

Renovatie RBS Eben Haëzer

-

-

551

-

Renovatie OJS De Zevensprong

-

-

-

1.158

Renovatie gymlokaal Bant

-

505

-

-

Renovatie gymlokaal Revelsant

-

483

-

-

Renovatie gymlokaal Kraggenburg

-

-

513

-

Renovatie Buurthuis De Brulboei

-

-

266

-

Vloerbedekking Brandweergarage

-

26

-

-

Vervanging speeltoestellen sporthallen

125

125

125

125

Legionella beheersing gymlokalen en sporthallen

-

-

215

-

Peuteropvang Marknesse

95

-

-

-

Peuteropvang en BSO Ens

200

-

-

-

Peuteropvang en BSO Bant

-

101

-

-

Peuteropvang en BSO Emmeloord

-

-

-

311

Uitbreiding Triangel Emmeloord

92

-

-

-

Jongerencentrum de Klos

329

-

-

-

Fonteinen stadsgracht Emmeloord

21

-

-

-

Aanleg pumptrackbaan

200

-

-

-

Renovatie Kadoelerbrug

350

6.100

-

-

Investeringen milieustraat

-

-

75

20

Vervanging tractie

301

348

71

662

Afstandsbediening 4 bruggen Emmeloord

-

50

-

-

Zonwering centrale hal gemeentehuis

-

43

-

-

Vervanging openbare verlichting

480

205

205

-

Vervanging hardware automatisering

235

235

235

890

Vervanging aanschaf iphone

130

130

130

130

Vervanging software automatisering

105

105

105

105

ICT infrastructuur werf

-

-

109

-

Data en telefonie gemeentehuis

-

-

97

-

Gebouwenbeheersystemen energie

-

-

150

-

Inventaris gemeentehuis en -werf

171

41

181

41

GPS systeem geo-informatie

-

-

30

-

Vervanging 21 AED's

-

-

-

42

Containers bij hoogbouw

435

-

-

-

Herstraten voetpaden begraafplaatsen

40

40

40

40

Speeltoestellen speelplaatsen

50

-

-

-

Toplaag kunstgras hoofdveld Flevo Boys

372

-

-

-

2 Kunstgrasvelden Hockey/korfbal toplaag

-

480

-

-

2 Kunstgrasvelden voetbal toplaag Ervenbos

-

457

-

-

Renovatie atletiekbaan

1.120

-

-

-

Totaal

46.178

27.126

20.424

5.013

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07