Bijlagen

Verplichte indicatoren

Om een éénduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren opgenomen.

Per indicator worden realisatiewaarden weergegeven. De bron van deze waarden zijn per indicator vermeld. Voor de jaren 2023 en 2024 zijn streefwaarden opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07