Bijlagen

EMU

bedragen x € 1.000

2024

2025

2026

2027

EMU-SALDO

-18.064

-16.064

-20.064

-64

EMU-SALDO referentiewaarde

-7.089

-7.089

-7.089

-7.089

Verschil EMU-saldo & referentiewaarde

-10.975

-8.975

-12.975

7.025

Mutaties
(1 januari tot en met
31 december)

Activa

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen en leningen

-64

-64

-64

-64

Uitzettingen

-

-

-

-

Vlottende activa

Uitzettingen

-18.000

-16.000

-20.000

-

Liquide middelen

-

-

-

-

Overlopende activa

-

-

-

-

Passiva

Vaste Passiva

Vaste schuld

-

-

-

-

Vlottende passiva

Vlottende schuld

-

-

-

-

Overlopende passiva

-

-

-

-

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07