Bijlagen

Subsidieplafonds

Programma 1 – Fysieke leefomgeving

Taakveld 7.4 – Milieubeheer

Wat is het doel van de subsidieverstrekking?

Uitvoerende

Wat

Code

Bedrag (€)

Pioniers van de Toekomst

Stimuleren duurzaamheid

P295

16.050

Taakveld 8.3 – Bouwen en wonen

Wat is het doel van de subsidieverstrekking?

Uitvoerende

Wat

Code

Bedrag

Regeling:
Subsidieregeling voor het groot onderhoud van kerktorens in de gemeente Noordoostpolder -->.
(https://lokaleregelgeving. overheid.nl/CVDR39754/1 )

Beheer kerktorens

P454

15.000

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (open lucht recreatie)
Wat is het doel van de subsidieverstrekking?

Uitvoerende

Wat

Code

Bedrag

Subsidieregeling

Bijdrage dorpsbelang

P567

28.000

Oud en nieuw viering

P567

5.000

Lustrumviering wijk & dorp

P567

7.500

Bewonersinitiatieven

P567

12.000

Kinderboerderij

Exploitatie kinderboerderij

P589

41.913

Deze pagina is gebouwd op 01/23/2024 13:26:39 met de export van 01/23/2024 13:11:07